Welkom op onze site!

Camping Graswijk is geopend tijdens de grote publieksevenementen op het TT Circuit Assen in de periode van 1 april tot 1 oktober. Zie de data onder Events TT Circuit wanneer wij geopend zijn. Kamperen buiten de evenementen om is mogelijk bij lang verblijf en voor groepsverblijf (op aanvraag).

CONTACT/ RESERVEREN

Protocol Camping Graswijk

 • De kampeerplaats is op de dag van aankomst vanaf 12.00 uur tot 18.00 beschikbaar.

 • De kampeerplaats dient voor 11.00 uur op de dag van vertrek verlaten te zijn.

 • Auto’s alleen bij aankomst en vertrek op het terrein. Vooraan de camping is de parkeerplaats.

 • Honden in overleg toegestaan: te allen tijde aangelijnd.

 • Vanaf 22.00 uur tot 08.00 uur verzoeken wij u uw buren niet te storen in hun nachtelijke rust.

 • Bezoek dient voor 22.00 uur het terrein te verlaten.

 • Graag overleggen indien gast(en) willen overnachten.

 • Open vuren zijn niet toegestaan.

 • Electrische bbq’s zijn niet toegestaan dit i.v.m. kans op overbelasting/ kortsluiting.

 • Afval niet laten rondslingeren maar dient te worden weggegooid in de aanwezige vuilnisbakken.

 • De beheerder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein.

 • De recreant is jegens de beheerder aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van hem/haarzelf, of door zijn/ haar toegelaten bezoekers indien schade door hen is toegebracht.

 • Het is de recreant niet toegestaan de verhuurde plaats aan anderen in gebruik af te staan.