Welkom op onze site!

In 2004 hebben wij onze boerderij gekocht en geheel gerenoveerd. Bij de boerderij behoorde een groot terrein dat toendertijd gebruikt werd als maisveld. In 2006 is er hard gewerkt om het terrein te veranderen in een mini camping en in 2007 hebben wij de camping geopend. En nu na enkele jaren zijn we trots op onze mini camping. Samen met Hilda van der Velde wordt de camping verzorgd.

CONTACT/ RESERVEREN

Protocol Camping Graswijk

 • De kampeerplaats is op de dag van aankomst vanaf 12.00 uur tot 18.00 beschikbaar.

 • De kampeerplaats dient voor 11.00 uur op de dag van vertrek verlaten te zijn.

 • Auto’s alleen bij aankomst en vertrek op het terrein. Vooraan de camping is de parkeerplaats.

 • Honden in overleg toegestaan: te allen tijde aangelijnd.

 • Vanaf 22.00 uur tot 08.00 uur verzoeken wij u uw buren niet te storen in hun nachtelijke rust.

 • Bezoek dient voor 22.00 uur het terrein te verlaten.

 • Graag overleggen indien gast(en) willen overnachten.

 • Open vuren zijn niet toegestaan.

 • Electrische bbq’s zijn niet toegestaan dit i.v.m. kans op overbelasting/ kortsluiting.

 • Afval niet laten rondslingeren maar dient te worden weggegooid in de aanwezige vuilnisbakken.

 • De beheerder is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op zijn terrein.

 • De recreant is jegens de beheerder aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het doen of (na)laten van hem/haarzelf, of door zijn/ haar toegelaten bezoekers indien schade door hen is toegebracht.

 • Het is de recreant niet toegestaan de verhuurde plaats aan anderen in gebruik af te staan.